Очисник Parker Domnick Hunter PCO2

 

 

Забруднення діоксиду вуглецю може відбуватися як через початкову наявність домішок в процесі отримання, так і в результаті їх появи при транспортуванні і зберіганні. Діоксид вуглецю, який використовується в харчовій промисловості, обов'язково повинен бути очищений. В країнах Європейського Союзу загальноприйнятими документами для визначення стандартів якості двоокису вуглецю є:

  • «Вказівки щодо якості CO2» ("CO2 Quality Guidelines"), розроблені Міжнародною спільнотою технологів пивобезалкогольної промисловості (ISBT),
  • «Товарна специфікація G-6.2 на двоокис вуглецю» (G-6.2 Commodity Specification for Carbon Dioxide), розроблена асоціацією зі стиснених газів (CGA),
  • «Діоксид вуглецю - джерела, сертифікація, стандарти якості і методи валідації» (Carbon Dioxide Sources, Certification, Quality Standards and Verification) - документ Європейської асоціації з промислового використання газів (EIGA).

 Для визначення придатності вуглекислого газу для використання в харчовій промисловості прийняті граничні норми вмісту деяких груп речовин і окремих хімічних сполук, які надають найбільш негативний вплив на смакові і ароматичні якості продуктів, а також на їх зовнішній вигляд. У таблиці нижче наведені певні ISBT гранично допустимі концентрації цих речовин в харчовому діоксиді вуглецю (джерело: ISBT CO2 quality and analytical procedure, 2001).

У відповідь на зростаючі вимоги до якості харчового вуглекислого газу компанія Parker Domnick Hunter розробила лінійку очищувачів діоксиду вуглецю серії PCO2. Діючи як системи тонкої адсорбції газоподібних домішок, очисники PCO2 дозволяють привести забруднений небажаними сполуками вуглекислий газ у відповідність до найвищих стандартами якості.

 

 

 

 

 

 

Очищувач моделі PCO2 / 1 (ліворуч) і загальна схема пристрою

З чого складається промисловий очищувач повітря?

 Очищувачі вуглекислого газу серії PCO2 - це п'ятиступеневі системи очищення двоокису вуглецю, що складаються з:  
- вхідного фільтра тонкого очищення, що забезпечує видалення нелетких домішок з розміром частинок від 0,01 мкм (на схемі вище позначеного як 1),  
- триступеневої системи адсорбції летких домішок з ретельно підібраними адсорбентами, що засипані в змінні картриджі для зручності заміни (на схемі - 2, 3 і 4),

- і вихідного фільтра, що видаляє можливий адсорбентний пил (на схемі - 5)

Три шари адсорбенту преференційно видаляють небажані домішки з потоку газу. У наведеній нижче таблиці показано розподіл навантаження з видалення певних домішок між шарами і адсорбційні властивості кожного з шарів по відношенню до конкретної домішки:

Таблиця розподілу видалення домішок в промисловому очищувачу повітря.

домішка

стадія 2

стадія 3

стадія 4

бензол

частково

добре

частково

толуол

частково

добре

частково

Ксилол (діметілбензол)

частково

добре

частково

циклогексан

частково

добре

частково

ацетальдегід

частково

добре

частково

2-бутанон

частково

частково

частково

диметилестер

частково

частково

частково

Ізоамілацетат

частково

добре

частково

етилацетат

частково

добре

частково

Стирол (етіленбензол)

частково

добре

частково

метилізобутилкетон

частково

добре

частково

етанол

погано

добре

частково

метанол

частково

добре

частково

вода

добре

частково

частково

COS

погано

частково

добре

H2S

погано

частково

добре

SO2

погано

частково

добре

Типова схема установки очищувача СО2